VÄLKOMMEN TILL

Förenade Revisorer

Vi är en revisions- och redovisningsbyrå med 5 medarbetare.

I byrån finns 2 auktoriserade revisorer verksamma. Bägge är medlemmar i FAR vilket är en branchorganisation för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. Vårt kontor är beläget i västra Eriksberg, Göteborg.

Våra nyckelord är:

Engagemang
Tillgänglighet
Mervärde
Kvalitet
Service

VÄLKOMMEN TILL

Förenade Revisorer

Vi är en revisions- och redovisningsbyrå med 5 medarbetare.

I byrån finns 2 auktoriserade revisorer verksamma. Bägge är medlemmar i FAR vilket är en branchorganisation för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. Vårt kontor är beläget i västra Eriksberg, Göteborg.

Våra nyckelord är:

Engagemang
Tillgänglighet
Mervärde
Kvalitet
Service

Vi är inte för små och vi är inte opersonligt stora

Bland våra tjänster hittar du allt från kvalificerad revision och redovisning till rådgivning och specialistkompetens inom en rad olika områden. Oavsett om du utnyttjar en eller flera tjänster ser vi alltid till helheten för att säkerställa att företaget fungerar på bästa tänkbara sätt. Vårt helhetstänkande gör det möjligt för oss att komma med synpunkter och ge konstruktiva förslag.