Produkter & Tjänster2023-08-07T09:51:23+00:00

Våra tjänster

Revision

Vi utför revision med moderna datoriserade hjälpmedel och revisionsmetoder och erbjuder en hög kvalitet och kostnadseffektiv tjänst. Våra medarbetare har lång erfarenhet av företagandes villkor. Vi utför lagstadgad revision men vill också skapa ett mervärde för våra kunder. Vi tar aktivt del av kundernas verksamhet och försöker lämna goda råd och dela med oss av våra erfarenheter.

Bokslut och årsredovisning

Vi hjälper många av våra kunder med bokslut och årsredovisning. För de kunder som själva vill göra så mycket som möjligt lämnar vi tips och råd så att arbetet underlättas.

Företagsservice

Många mindre företag väljer att lägga ut sin redovisning på redovisnings- och revisionsbyråer.

Här ett axplock på tjänster vi erbjuder:

Löpande redovisning som utförs på byrån eller ute hos kund
Mervärdesskatt och uppbördsdeklarationer
Upprättande av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning
Biträde vid upprättande av deklarationer
Uppläggning av administrativa rutiner
Lönehantering och kontrolluppgifter
Bolagsbildning och ärenden till Bolagsverket

Skatterådgivning

Våra medarbetare är alltid uppdaterade inom skatteområdet och vi hjälper aktivt till med planering.

Vi bistår vid upprättande av deklarationer för alla associationsformer samt för privatpersoner.

Vi samarbetar med många duktiga skattejurister, var och en specialist inom sitt område.

Bolagsbildning

Vi hjälper till med bildande av bolag och bistår vid andra bolagsärenden. Vi förmedlar också färdiga lagerbolag.

Företagsöverlåtelser

Vi har stor erfarenhet av att vara rådgivare till ägare och företagsledare i samband med köp och försäljning av företag.

Starta-eget rådgivning

Om du funderar på att starta eget är du välkommen att ta kontakt med oss.
Vi bjuder på första besöket där vi går igenom din affärsidé, diskuterar val av företagsform och aktuella skatteregler.

Bollplank och övriga konsultationer

Våra medarbetare har lång erfarenhet av företagandet och dess villkor. I många fall är vi den partner utanför företaget som företagsledaren först vänder sig till.

Vi har ett omfattande samarbete med skattejurister, advokater, banker, försäkringsrådgivare och andra värdefulla kontakter.

Till toppen